Muzeální pasparty

Pasparta je tenký materiál, obvykle na bázi papíru, který při rámování obrazů plní jak doplňkovou estetickou funkci, tak i ochrannou bariéru mezi obrazem a sklem. Pasparty jsou dostupné v široké škále barev, tlouštěk i materiálů, stejně jako i v nejrůznějších stupních kvality. 

Při rámování obrazů je pasparta obvykle vidět jako bílá, či barevná obruba obrazu.

Nekyselé vs. muzeální pasparty

Ačkoli je Čeština tak úžasně bohatý jazyk, rámování u nás vždy trpělo na nedostatek odborných výrazů. Přeci jen se jedná jen o malý obor a většinou se vůbec nevyplatí názvy všech materiálů překládat.

V důsledku se ale jednotlivé názvy pletou, málokdo mezi nimi rozlišuje a tak se může stát, že se do cenného obrazu, třebas v dobré víře, že se jedná o „muzeální“ paspartu, dostane jen „nekyselá“ pasparta. Zní to podobně a přitom jsou tak moc odlišené….Muzeální pasparta 1

Nejkvalitnější muzeální pasparta pro doživotní muzejní ochranu nejcennějších děl.

Pasparty v nejvyšší kategorii, tzv. Museum solids jsou nejlepší dostupné pasparty pro doživotní ochranu cenných děl. Jejich složení je čistá 100% bavlna, nerecyklovaná,  přirozeně nekyselá, může a nemusí mít dodatečnou alkalickou rezervu.  

Muzeální pasparta 2

Špičková muzeální pasparta pro dlouhodobou ochranu i velmi cenných obrazů.

Muzeální pasparty v kategorii, tzv. Rag mat (Museum mat) jsou dostatečné pro dlouhodobou ochranu většinu děl. Jejich jádro a podklad je čistá 100% bavlna, barevný povrch pak čištěná buničina alfa celulóza, obvykle mívá dodatečnou alkalickou rezervu.

Archivální pasparta

Výborný poměr škály barev, ceny a kvality pro střednědobou ochranu i cennějších děl.

Tzv. Conservation / archival mat board je nejkvalitnější z běžných papírových paspart. Jsou vyrobené ze 100% buničiny čisté alfa celulózy, zbavené ligninu a kyselin. Vhodné pro střednědobou ochranu většiny děl. Mají dodatečnou alkalickou rezervu.

Nekyselá pasparta

Cenově dostupná pasparta v široké škále barev pro krátkodobou ochranu nenáročných obrazů.

V Praze nejběžnější jsou tzv. nekyselé (Acid-free) pasparty. Poskytují krátkodobou ochranu nenáročným dílům. Jejich složení je papír přirozeně obsahující lignin a kyseliny. Kyseliny jsou neutralizovány uhličitanem vápenatým, nekyselé pasparty mají alkalickou rezervu.

Standardní pasparta

Levná pasparta pro krátkodobé dekorativní rámování obrazů jež není nutné uchovávat. 

Standardní dekorativní pasparty jsou na ústupu, v Praze se používají jen pro nejlevnější rámování. Bývají vyrobeny z recyklovaných papírových vláken bez pufrování uhličitanem vápenatým, či jen s ošetřenou spodní vrstvou, která poskytuje pouze minimální ochranu.

Textilní pasparta

Tradiční technika paspartování grafiky, která obrazům může výrazným způsobem škodit.

Textilní, či tzv. olepované látkové pasparty jsou technikou vzniklou v době nouze. Kartonové jádro se olepuje látkou. Tyto pasparty v sobě spojují jádro z dřevité lepenky, běžně barvené látky a nestabilní lepidla do kombinace, která je mimořádně nebezpečná pro všechny obrazy.

Co je to lignin?

Chemici, by lignin jistě popsali jinak, ale jednoduše řečeno, lignin je směs chemických látek, které tvoří jeden ze základních stavebních kamenů dřeva, zabezpečuje jeho pevnost a dřevnatění. Ve dřevě je ligninu obsaženo obvykle zhruba 26 – 36%. Proto i v běžně vyráběných papírech, a tedy i paspartách, je lignin podstatnou součástí a zajišťuje jim jejich pevnost .

Naneštěstí je to ale právě ta součást papíru, která se s časem začíná rozpadat, uvolňuje přitom kyseliny, které způsobují žloutnutí papíru a jeho postupnou ztrátu pevnosti a rozpad. Když se tímto způsobem začnou uvolňovat kyseliny v paspartách, přenášejí se na rámovaný obraz a poškozují i jej. Právě proto je důležité, aby kvalitní pasparty lignin neobsahovaly.CO JE ALKALICKÁ REZERVA?

V důsledku přirozených procesů stárnutí ligninu v papíru, dalších komponent obrazového rámu či vlivem atmosférického znečištění vznikají agresivní kyseliny, které postupně poškozují jak samotný papír, tak i vše, co je v jeho bezprostřední blízkosti. 

Typické je to u papírových dekorativních paspart, které po několika letech stárnutí poškozují i zarámované obrazy, na kterých se s postupem času objevuje kyselinová oxidace (tzv. acid burn) - zhnědnutí a nevratná ztráta barev obrazu.

Paspartovací kartony jsou proto obohacovány o zásadité činidlo tzv. alkalickou rezervu, tedy nadbytečné množství zásaditých sloučenin, které fungují jako ustalovač, průběžně vznikající kyseliny neutralizují a tím prodlužují papíru jeho životnost. Obvykle se jedná o cca 3% uhličitanu vápenatého (CaCO₃) nebo uhličitanu hořečnatého (potaš, K₂CO₃). 

Než se zcela vyčerpá, umí si tato alkalická rezerva poradit jako s kyselinami vznikajícími uvnitř papíru, tak i s kyselostí ze znečištění ovzduší.